Triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 23-06-2020 09:57

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2020, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT- TTg và Thông báo số 98/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường... thông qua các hoat động kết nối giao thương, tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu. Đồng thời, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; liên kết hoạt động để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thể hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 và nội dung hoạt động xúc tiên thương mại phát triển ngoại thương được quy định tại Nghị định 28/2018/NĐ- CP ngày 1- 3-2018 của Chính phủ.

Theo đó, duy trì tổ chức hiệu quả các hội chợ triển lãm thương mại thường niên tại thành phố, gồm: Hội chợ Xuân, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng và Hội chợ hàng Việt. Đồng thời, tiếp tục mời gọi tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành khác tại thành phố và các chương trình hường ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như chương trình “Tự hào hàng Việt”, “Kết nối hàng Việt”...

Bên cạnh đó, tổ chức các Đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành trong và ngoài nước. Tổ chức các hội nghị/chương trình kết nối cung cầu, trưng bày, giới thiệu hàng Việt, phiên chợ hàng Việt về nông thôn; chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm; các chuyên mục, phóng sự truyền hình tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, xây dựng và phát triển thương hiệu; tổ chức hội thảo quốc tế định hướng xuất khẩu; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động xúc tiên thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tham gia hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ra thị trường nước ngoài thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại năm 2020 để triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2020. Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố; thông báo công khai nội dung Chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Sở Công Thương các tỉnh, thành để biết, có nhu cầu đăng ký tham gia.

Đồng thời, chủ động rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, tham mưu đề xuất UBND thành phố để bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu và hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, phù hợp với các cơ chế, chính sách cấp Trung ương mới ban hành và các cam kết hội nhập kinh tế của Việt Nam, nhất là các cam kết và tiến trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan tham gia các chương trình thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa phương phụ trách tham gia các chương trình xúc tiến thương mại theo kế hoạch.

UBND thành phố đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp thành phố phối hợp với Sở Công Thương, đơn vị chủ trì thực hiện chương trình thông báo rộng rãi thông tin, chương trình xúc tiến thương mại đến các doanh nghiệp, thành viên của hiệp hội và hỗ trợ, mời gọi doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Chủ động nắm bắt, phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của thành phố.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cso trách nhiệm đồng hành và tham gia cùng với các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong và ngoài nước; quan tâm đầu tư cho các hoạt động xúc tiến thương mại; tích cực tham gia các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thị trường, các hội chợ triển lãm, các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xúc tiến thượng mại và các quy định khác liên quan đến hàng hóa như đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... Chủ động đề xuất các giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT