Cần triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4
Đăng ngày 26-06-2020 09:15, Lượt xem: 418

Cục Thuế, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND quận Thanh Khê lần lượt là các đơn vị đứng đầu khối cơ quan Trung ương; khối sở, ban, ngành; khối UBND quận, huyện trên bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2019. Đây là thông tin từ Hội nghị Công bố kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư - lưu trữ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào chiều 25-6. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố đều thuộc nhóm Rất tốt (2/5 cơ quan) và Tốt (3/5 cơ quan). Trong đó, cơ quan có điểm số tốt nhất, với 92,93 điểm, là Cục Thuế; cơ quan thấp nhất là Công an thành phố, với 83,89 điểm (chênh lệch 9,04 điểm). Điểm bình quân của các cơ quan thuộc khối là 89,04 điểm, thấp hơn so với kết quả năm 2018 (trung bình 90,5 điểm).

Hội nghị Công bố kết quả đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư - lưu trữ năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kết quả đánh giá xếp hạng khối sở, ban, ngành năm 2019 cho thấy, có 3/21 đơn vị xếp loại Rất Tốt, trong đó Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền Thông là 2 đơn vị xếp hạng nhất; 11/21 đơn vị xếp loại Tốt; 7/21 đơn vị xếp loại Khá; không có đơn vị xếp loại Trung bình và xếp loại Yếu, so với năm 2018 có 1 đơn vị xếp loại Trung bình và 1 đơn vị xếp loại Yếu.

Trong năm 2019, UBND các quận huyện có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC. Kết quả đánh giá có 2 quận đạt mức điểm xếp loại Rất tốt, trong đó UBND quận Thanh Khê xếp hạng nhất; 5 quận, huyện còn lại đạt mức điểm xếp loại Tốt. Điểm bình quân của khối UBND, quận, huyện là 87,96, cao hơn 1,21 điểm so với năm 2018.

Đối với công tác văn thư – lưu trữ (VTLT), năm 2019 là năm thứ hai thành phố mở rộng đối tượng đánh giá, thêm 5 cơ quan Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và 5 Ban Quản lý dự án. Kết quả có 11 cơ quan xếp loại Xuất sắc, 6 cơ quan xếp loại tốt, 99 cơ quan xếp loại Khá, 6 cơ quan xếp loại Trung bình, và 12 cơ quan xếp loại Chưa đạt. Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài Chính là hai đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng, với cùng điểm số 98 điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và văn thư - lưu trữ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nghiêm túc giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thường xuyên tạo động lực và xây dựng cơ chế đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và văn thư - lưu trữ trên địa bàn thành phố; đồng thời nhận định, những kết quả đạt được trong công tác CCHC và VTLT đã góp phần quan trọng vào việc Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các chỉ số như: Chỉ số đánh giá cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ tổ chức (Par-Index); Chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân, thời gian đến, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị các sở, ban, ngành địa phương có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp công chức có thái độ chưa đúng mực với người dân; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, cần làm tốt công tác công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền các chính sách, chủ trương của thành phố, các quy định về thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu và tham gia tích cực vào quá trình triển khai trên thực tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, nghiêm túc phản hồi ý kiến của người dân, du khách trên ứng dụng góp ý; tăng cường trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số, tiếp tục nghiên cứu thực hiện số hóa thành phần hồ sơ một cửa khi tiếp nhận, nhất là với các lĩnh vực có thành phần hồ sơ nhiều như xây dựng, đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương công khai kết quả giải quyết hồ sơ trên trang thông tin điện tử; tăng cường tuyên truyền nội dung kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hàng năm (Sipas), và chỉ số Par-Index đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, các đơn vị sự nghiệp, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố cần tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác văn thư, lưu trữ, từ công tác quản lý, soạn thảo ban hành văn bản, lập hồ sơ đến giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, không để tiếp diễn tình trạng xếp loại chưa đạt trong năm 2020.

Năm 2021 là năm đầu tiên của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh giao Sở Nội vụ chủ động nghiên cứu phương hướng, chương trình của Trung ương để đề ra chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn của thành phố giai đoạn tiếp theo. 

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019; tặng tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư – lưu trữ năm 2019.

NGÔ HUYỀN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác