Thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang
Đăng ngày 31-07-2020 15:47

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-BCĐ ngày 31-7-2020 về việc thành lập Bệnh viện dã chiến với quy mô 200 giường trực thuộc Sở Y tế, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang được thành lập nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó dịch bệnh theo Kế hoạch số 396/KH-BCĐ ngày 10-6-2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng về việc thiết lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ứng phó với cấp độ 4 của dịch bệnh COVID-19.

Bệnh viện dã chiến có quy mô 200 giường.đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, địa chỉ thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với phạm vi hoạt động chuyên môn là cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã được Sở Y tế phê duyệt.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế thành phố đề xuất Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố ban hành Quyết định cử kiêm nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến. Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm tạm thời các Trưởng khu và tăng cường điều chuyển viên chức, người lao động của ngành y tế đến công tác tại Bệnh viện dã chiến theo quy định.

Sở Tài chính có tránh nhiệm tham mưu UBND thành phố tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Bệnh viện dã chiến, công tác thu dung, điều trị bệnh, chế độ phụ câp bôi dưỡng cho nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ... Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các vấn đề liên quan đến môi trường và xử lý rác thải y tế cho Bệnh viện dã chiến.

UBND thành phố cũng giao Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Giám đốc Bệnh viện dã chiến cử lực lượng đảm bảo an ninh cho Bệnh viện dã chiến. Đồng thời giao UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc Bệnh viện dã chiến trong việc thiết lập và vận hành có hiệu quả Bệnh viện dã chiến.

Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các cơ sở y tế bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp tốt với ngành y tế thành phố trong việc thiết lập và vận hành có hiệu quả Bệnh viện dã chiến.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT