Lịch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 03-08-2020 09:18

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 03/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

PLV

- 9h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp rà soát công tác phòng, chống dịch

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo liên quan bổ sung đầu tư trang thiết bị dự án Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố; bổ sung lãi suất, lợi nhuận cho các dự án BT

PHGB, tầng 3

 

 

Thứ Ba 04/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu công viên phần mềm số 2

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo chuyên đề liên quan đến xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính  và xử lý vướng mắc về góp vốn của Cty CP Lương thực Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

HT số 1, tầng 2

­Thứ Tư 05/8

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ (trực tuyến)

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo ĐBGT trên địa bàn quận Liên Chiểu (trực tuyến)

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác phòng, chống dịch

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND TP thường kỳ (trực tuyến)

 

HT số 1, tầng 2

PH số 2, tầng 2

 

 

­Thứ Năm 06/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các công trình thuộc dự án phát triển bền vững

HT số 1, tầng 2

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở NN&PTNT và các Sở, ngành về một số nội dung chuyên môn liên quan đến chức năng tham mưu của Sở

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác phòng, chống dịch

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 07/8 

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp kiến trúc quy hoạch

PHGB, tầng 3

 

 

                         

 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT