Quyết định 2815/QĐ-UBND V/v Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đăng ngày 14-08-2020 10:34
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT