Thực hiện Chương trình số 49-Ctr/TU về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn
Đăng ngày 20-08-2020 19:17, Lượt xem: 997

Ngày 14-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-Ctr/TU về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn. Kế hoạch nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, liên tục, bền vững, an toàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, các sở ban ngành, UBND các quận huyện triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm thực chất, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Cụ thể, Sở Công thương phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng, an toàn, tiết kiệm điện nhằm nâng cao ý thức chấp hành và thực thi nghiêm túc cấc quy định pháp luật về năng lượng.

Phối hợp các bộ ngành xây dựng hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam cho giai đoạn mới. Xây dựng và triển khai hiệu quả đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035.Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn đạt khoảng 5% vào năm 2030, 7% vào năm 2045.

Sở Công thương đề xuất giải pháp, phương án để kêu gọi đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở công, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt 80-90% trên tổng số các trụ sở công tại Đà Nẵng. Khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các bãi đỗ xe, các nhà xưởng, mái nhà để xe cho công nhân của doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xây dựng và triển khai đề án về các khu công nghiệp sinh thái tích hợp với tiêu thụ năng lượng kết hợp với bảo vệ môi trường. Nghiên cứu đầu tư các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sử dụng năng lượng tái tạo để giảm mức tiêu thụ nguồn điện truyền thống. 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xây dựng khu không gian làm việc chung cho các nhóm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các hoạt động nghiên cứu nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ. 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xây dựng kế hoạch nâng cấp, phát triển mới lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế phù hợp quy hoạch và thực tiễn nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện. Áp dụng đồng bộ các giải pháp trong quản lý kinh doanh, kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để giảm tổn thất lưới điện. 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hoàn thiện lưới điện thông minh trên địa bàn, khai thác cơ sở dữ liệu về quản lý nhu cầu năng lượng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, giám sát quá trình phát, truyền tải, phân phối, tiêu thụ năng lượng. Thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu lưới điện thành phố trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS), phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng kết nối khu vực. Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu chí đối với vùng phụ tải quan trọng và đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng, giảm tổn thất điện năng đối với lưới điện phân phối dưới 2,75%.

Sở Giao thông vận tải triển khai thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng ô tô điện trên một số tuyến đường trung tâm có kết nối điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm.  Sở Xây dựng triển khi thí điểm việc sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đô thị như giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải, lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng, cảnh báo thiên tai...

Sở Xây dựng quy hoạch bố trí cáp ngầm có điện áp danh định đến cấp trung áp đi dọc cầu đường bộ nhằm tận dụng hạ tầng kỹ thuật dùng chung, tiết kiệm không gian, chi phí đầu tư cho xã hội trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về an toàn liên quan theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ mới trong việc phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng khai thác từ biển. Khuyến khích liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng thông qua các chương trình khoa học và công nghệ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường theo quy định của pháp luật; thông tin tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng. Đồng thời, nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý, xử lý chất thải trong sản xuất năng lượng với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện của thành phố.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác