Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 7-9
Đăng ngày 08-09-2020 14:44

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 430/TB-UBND ngày 07/9/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 07/9/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú.

2. Khuyến khích các tổ chức, công dân nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (sẽ ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố).

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ:

a) Giám đốc Sở: ông Tô Văn Hùng, số điện thoại: 0914131777 hoặc qua hộp thư điện tử stnmt@danang.gov.vn.

b) Đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường: chị Phạm  Thị Bích Thảo, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0905324996 hoặc số điện thoại 0236.3881888-420 để được hướng dẫn.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT