Nhà Trưng bày Hoàng Sa tạm ngưng đón khách từ ngày 09 đến hết ngày 30/9/2020
Đăng ngày 09-09-2020 07:01

Nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động đón khách tham quan, Nhà Trưng bày Hoàng Sa kính thông báo để cơ quan, ban, ngành, đơn vị lữ hành du lịch cùng du khách vè việc tạm ngưng đón khách để tiến hành thi công chỉnh lý, bổ sung không gian trưng bày và sửa chữa, bảo trì hệ thống tòa nhà. 

Thời gian  tạm ngưng: Từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020 (Mở cửa đón khách trở lại vào ngày 01/10/2020).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT