Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công
Đăng ngày 21-09-2020 09:26

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và ngưòi có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

b) Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

14 giờ 30 phút ngày 01/10/2020 tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng;

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá

a) Tên tài sản: 01 xe ô tô Mercedes Ben E300, biển kiểm soát 43A-003.04, thu hồi theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố

b) Nơi trưng bày tài sản đấu giá: Bãi giữ xe Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

4. Giá khởi điểm

Giá khởi điểm là 680.000.000 đồng; tiền đặt trước: 130.000.000 đồng (Mức giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian xem hiện trạng tài sản: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 23/9/2020 (trong giờ hành chính);

b) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 14/9/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 28/9/2020;

c) Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 14/9/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020;

d) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT