Hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 05-10-2020 09:47

UBND thành phố vừa ban hành hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 6439/UBND-SYT ngày 28-9-2020. Theo đó, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh gồm 7 bước.

Bước 1: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

Đồng thời, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi nhập cảnh, tại nơi xuất, nhập cảnh, tại nơi lưu trú, tại nơi diễn ra cuọc họp, ký kết, tại nơi làm việc; phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện vận chuyển, xét nghiệm SARS-CoV-2 do cá nhân hoặc đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh chi trả theo quy định hiện hành. Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn chi phí (trừ chi phí cách ly y tế tại cơ sở lưu trú theo nguyện vọng).

Bước 2: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời ngươi nhập cảnh (nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày hoặc trên 14 ngày hoặc người nhập cảnh đến từ các nước đã được kiểm soát tốt về dịch, không qua nước thứ ba hoặc qua nước thứ ba) xây dựng phương án gửi về Sở Y tế để được thẩm định và thống nhất về địa điểm lưu trú, phương tiện vận chuyển, phương án làm việc và cách ly y tế cụ thể cho người nhập cảnh, phương án đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trong quá trình cách ly y tế, làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc theo Công văn số 7038/VPCP-KTTH, Công văn số 4674/BYT-MT, Công văn số 4995/BYT-DP và các quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Bước 3: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh gửi hồ sơ đến các cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh để được xem xét, giải quyết.

Bước 4: Cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh gửi hồ sơ trình tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản phê duyệt người nhập cảnh gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi tiếp nhận văn bản UBND thành phố gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, chủ động liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được cấp phép nhập cảnh.

Bước 6: Khi được cấp phép nhập cảnh, nếu nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại thành phố Đà Nẵng các thông tin cụ thể về thời gian hạ cánh, số hiệu chuyến bay, số lượng chuyên gia nhập cảnh và các thông tin liên quan khác để có cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện cách ly y tế dựa trên phuơng án đã được Sở Y tế thống nhất.

Nếu nhập cảnh tại các địa phương khác, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh chủ động thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và UBND tỉnh, thành phố nơi người nhập cảnh được cấp phép nhập cảnh biết, đồng thời đề nghị Sở Y tế địa phương đó cung cấp phương án cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của địa phương và các yêu cầu khác về hồ sơ, thủ tục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin phép nhập cảnh.

Bước 7: Sau khi người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại địa phương khác, trở về thành phố Đà Nẵng để làm việc, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho Sở Y tế thành phố Đà Nẵng biết để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định.

Trong đó lưu ý, đối với trường hợp người nhập cảnh thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế thì không thực hiện bước 2, 4 và 5, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế và cơ quan liên quan về việc nhập cảnh để triển khai các công tác phòng, chống COVTD-19 theo quy định. Đối với đơn vị không thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng nhưng có phương án nhập cảnh, cách ly, làm việc thực địa, tổ chức họp, ký kết tại thành phố Đà Nẵng, cần xây dựng phương án gửi về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để thẩm định và trình UBND thành phố quyết định. Việc xin phép cho chuyên gia của đơn vị được nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo quy định, thủ tục của UBND địa phương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động.

Đối với người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng trên các chuyến bay cứu hộ, hồi hương, tất cả người Việt Nam nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được vận chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung do quản đội quản lý (Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều phối) và được xét nghiệm SARS-CoV-2. Trường hợp có kết quà xét nghiệm dương tính được chuyển đến cơ sở y tế điều trị theo quy định. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc cơ sở lưu trú theo nguyện vọng cá nhân, chi phí do người cách ly chi trả.

Tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký trước, có xác nhận của cơ sở lưu trú thì được phép chuyển đến cách ly tại khách sạn đã đăng ký. Tổ chức hoặc cá nhân chưa đăng ký, đặt phòng tại cơ sở lưu trú thì liên hệ với Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung để được hướng dẫn thực hiện các nội dung sau: có đơn đề nghị được cách ly y tế tại cơ sở lưu trú; thống nhất với Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung về thời gian, địa điểm, hình thức, phương tiện vận chuyển tới cơ sở lưu trú để tiếp tục cách ly y tế, đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, vận chuyển; thanh toán các khoản chi phí cách ly theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp và khu công nghẹ cao có nhu cầu hỗ trợ cho các chuyên gia, bao gồm cả thân nhân, nhập cảnh.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp là đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có nhu cầu hỗ trợ cho các chuyên gia nhập cảnh, bao gồm cả thân nhân.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với nhà đầu tư doanh nghiệp, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các trường học, cơ sở giáo đục đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên quốc tế là người nước ngoài, bao gồm cả thân nhân, vào làm việc, học tập.

Sở Ngoại vụ là cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có nhu cầu mời chuyên gia và thân nhân vào làm việc; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự có nhu cầu đưa nhân viên và thân nhân sang làm việc.

UBND thành phố giao Bộ Chi huy Quân sự thành phố báo cáo, tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều tiết, phân bồ hợp lý công dân Việt Nam nhập cảnh thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý; đảm bảo các nguồn lực và điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận công dân nhập cảnh thực hiện cách ly y tế. Hướng dẫn các thủ tục, cung cấp mẫu đơn cho người có nguyện vọng cách ly y tế tại cơ sở lưu trú; phối hợp với Sở Y tế và Sở Du lịch cung cấp cho người cách ly danh sách các cơ sở lưu trú đã được thiết lập là cơ sở cách ly y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp nhận đơn và lập danh sách người có nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú; phối hợp với các cơ sở lưu trú để thông tin tới người cách ly về khả năng tiếp nhận; yêu cầu người có nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú thảo luận và thống nhất với cơ sở lưu trú về phương án vận chuyển từ cơ sở cách ly do quân đội quản lý đến cơ sở lưu trú đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và thanh toán các chi phí liên quan đến vận chuyển, cách ly y tế... theo đúng quy định hiện hành. Bộ Chi huy Quân sự thành phố có trách nhiệm lập Biên bản bàn giao với các cơ sở lưu trú về các trường hợp có nhu cầu cách ly tại cơ sở lưu trú, cũng như hường xuyên cập nhật, lập danh sách những người đã điều chuyển đến cách ly tại cơ sở lưu trú, gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Y tế thẩm định phương án làm việc, địa điểm lưu trú, phương tiện đưa đón, phương án cách ly cụ thể cho người nhập cảnh, phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVTD-19 trong quá trình làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc để các đơn vị mời chuyên gia đủ cơ sở trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục xây dựng, cập nhật phương án tổ chức theo dõi, giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo an toàn, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh, xử lý các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 theo quy định; hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường, xử lý phương tiện vận chuyển.

Sở Y tế có trách nhiệm bố trí hoặc đề xuất bộ phận, người chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, giám sát cách ly y tế tại nhà, cơ sở lưu trú, trụ sở làm việc, địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở thu dung điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Du lịch khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện cách ly y tế của các cơ sở cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đề xuất thiết lập cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly y tế và đăng tải danh sách cơ sở lưu trú được thiết lập làm cơ sở cách ly y tế tại website của đơn vị.

Sở Du lịch có trách nhiệm đề xuất danh sách cơ sở lưu trú dự kiến làm địa điểm cách ly y tế, gửi Sở Y tế để kiểm tra các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế đăng tải danh sách cơ sở lưu trú được thiết lập làm cơ sở cách ly y tế tại cổng thông tin du lịch và website Sở Du lịch. Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện cách ly y tế, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo quy đinh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện cách ly y tế, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở lưu trú là cơ sở cách ly y tế công khai giá cho người có nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đăng ký và xác nhặn đăng ký, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận người có nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú từ sân bay hoặc cơ sở cách ly do quân đội quản lý đến cơ sở lưu trú, đảm bảo các quy định về an toàn, phòng, chống dịch COVTD-19; phối hợp quản lý, giám sát thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xử lý theo quy định đối với hồ sơ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu mời người nhập cảnh đến Đà Nẵng làm việc, học tập; nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu mời người nhập cảnh; đăng tải các mẫu hồ sơ, quy trình, thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

UBND thành phố cũng giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố nghiên cứu thiết lập kênh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các doanh nghiêp cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu mời người nhập cảnh; đăng tải các mẫu hồ sơ, quy trình, thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đóng trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn và thực hiện cưỡng chế các trường hợp không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế theo quy định; chủ trì, phối hợp với lực lượng công an tổ chức giám sát cách ly y tế tại nhà, cơ quan, trụ sở làm việc của các trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT