Đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại tính mạng người dân do mưa lũ
Đăng ngày 14-10-2020 18:18

Ngày 14-10, UBND thành phố ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả và ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa, lũ, trong đó yêu cầu UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân không được chủ quan khi dọn lụt sau khi lũ rút, không để xảy ra thiệt hại tính mạng người dân.

Theo cơ quan dự báo khí tượng, thủy văn, ngày 14-10-2020, bão số 7 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Thái Bình đến Nghệ An. Đồng thời ngày 13-10-2020 vùng biển ngoài khơi Philippin đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, theo dự báo sẽ đi vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung bộ vào ngày 17-10-2020. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sờ, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 3-4-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Phương án Phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2020 tại Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 19-8-2020; Công điện số 04/CĐ- UBND ngày 10-10-2020 của Chủ tịch UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và thực hiện triển khai phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét, sạt lỡ đất; tiếp tục rà soát, triển khai phương án sơ tán nhân dân theo Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai đã được Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt. Đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh do môi trường thiếu vệ sinh sau lũ, lụt; thống kê thiệt hại ban đầu để tổ chức khắc phục, hỗ trợ Nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Bên cạnh đó, thông báo cho UBND các xã, phường tuyên truyền hướng dẫn người dân không được chủ quan khi dọn lụt sau khi lũ rút, không để xảy ra thiệt hại tính mạng người dân. Chủ động thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn do thiên tai gây ra. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống... và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước, đập dâng do Công ty quản lý, vận hành, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, có biện pháp xử lý an toàn về điện, kịp thời cắt điện ở những vùng bị ngập; đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thống kê các công trình giao thông do Sở quản lý bị hư hại và có phương án hướng dẫn giao thông, phương án khắc phục tạm để bảo đảm giao thông sau lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thống kê thiệt hại về nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp để có hướng hỗ trợ nhân dân vùng lũ và khắc phục nhanh các hư hỏng của công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất. Sở Y tế có trách nhiệm triển khai công tác y tế, bảo đảm khám chữa bệnh cho Nhân dân, hướng dẫn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường sau thiên tai.

UBND thành phố cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ cho người dân vùng bị thiên tai kịp thời, đúng đối tượng. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động theo dõi tình hình áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học vào thời điểm phù hợp.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng hợp báo cáo công tác ứng phó, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và giải pháp khắc phục, đề xuất, kiến nghị về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trước 8 giờ và 14 giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT