Quyết định 3828/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 15-10-2020 09:29
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác