Chủ động di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt
Đăng ngày 28-10-2020 20:45

Ngày 28-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 32/CĐ-TW yêu cầu các bộ ngành, địa phương và các chủ hồ chứa tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước các sông đang lên nhanh, các hồ chứa đang xả lũ, mực nước sông Trà Khúc, Vệ, Đăkbla có khả năng lên mức trên báo động 3 từ 1-2m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên trên báo động 3 là 2,2m.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn, chỉ cho người dân quay về khi đã an toàn. Đảm bảo lương thực, an ninh, trật tự nơi sơ tán. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. 

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. 

Thường trực, vận hành hồ đập theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT