Lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 09-11-2020 09:15

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 09/11

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 119/2020/QH14

Tầng 2, TTHC

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Sở Tài Nguyên Môi trường báo cáo nội dung Kết luận Thanh tra dự án Khu dân cư kinh tế nhà vườn Hòa Ninh; xử lý kiến nghị liên quan đến khu đất có ký hiện A2-1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông; quy trình cấp sổ trên địa bàn thành phố

PHGB, tầng 3

 

 

Thứ Ba 10/11

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ thành ủy cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình đô thị và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP (cả ngày)

PH Thường vụ

- 8h30: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020”

46 Bạch Đằng

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự phiên họp thường kỳ tháng 11 với Thường trực HĐND thành phố

PH số 2, tầng 2

HĐND

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

­Thứ Tư 11/11

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ

PH Thường vụ, HT Thành ủy

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo, xử lý vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu Công viên phần mềm số 2

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 2, tầng 2

­Thứ Năm 12/11

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Hội trường A, TTHC Q.TK

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh nghe Sở Công thương báo cáo liên quan đến đề nghị chấp thuận đường dây 22kV đi nổi thuộc dự án TBA 110kV Hòa Phong và đấu nối

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

- 16h00:  Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh làm việc với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan về du lịch

PHGB, tầng 3

PHGB, tầng 3

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo nội dụng chuẩn bị đối thoại với công dân/doanh nghiệp

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các khu công nghiệp mới

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn theo hình thức PPP

PH số 2, tầng 2

Thứ Sáu 13/11

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND TP thường kỳ

 

HT số 1, tầng 2

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường báo cáo, đề xuất hướng xử lý rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách; xử lý kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xã Hòa Phước, H.Hòa Vang

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công giai đoạn đến năm 2020

Trung tâm HCTL

                         

   Thứ 7 (ngày 14/11):

   - 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình động lực, trọng điểm; công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố (PHGB, tầng 3;).

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT