Giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn
Đăng ngày 14-11-2020 02:40

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) áp dụng cho các hộ giải tỏa đền bù theo mặt bằng Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24-12-2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-01-2019 của UBND thành phố (đơn giá sau chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Theo đó, giá đất ở tái định cư theo mặt bằng Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND: Đường 5,5m MC(3,0-5,5-3,0)m là 900.000 đồng/m2; Đường 7,5m MC(4,0-7,5-4,0)m là 1.100.000 đồng/m2.

Giá đất ở tái định cư theo mặt bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND: Đường 5,5m MC(3,0-5,5-3,0)m  là 4.000.000 đồng/m2; Đường 7,5m MC(4,0-7,5-4,0)m là 5.150.000 đồng/m2.

UBND thành phố cũng quy định: Hệ số phân vệt chiều sâu và hệ số đối với thửa đất đặc biệt áp dụng theo mặt bằng Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND như sau: Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định như trên.

Hệ số đối với vị trí thửa đất đặc biệt: góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,1; góc ngã tư đường phố nhân thêm hệ số 1,2; mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) thì nhân thêm hệ số 1,05.

Theo mặt bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND thì vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố đ nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05.

Diện tích đất áp dụng cho hệ số đối với thửa đất đặc biệt như trên chỉ tính trong phạm vi chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang căn cứ các quy định trên lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT