Công bố mở cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng
Đăng ngày 14-11-2020 02:40

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4350/QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng (số 18 - 20 đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Đây là cảng cá loại II, có độ sâu luồng vào cảng: -3,5m; chiều rộng của luồng vào cảng: 100m; chiều dài cầu cảng: 210m; độ sâu vùng nước đậu tàu: -3,2m. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có khả năng cập cảng: 50m; năng lực bốc dỡ hàng hoá của cảng: 100.000 tấn/năm

Các dịch vụ nghề cá tại cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng gồm: Dịch vụ sử dụng cảng cá, cung cấp đá lạnh, nước ngọt, thực phẩm, kho đông lạnh, ngư lưới cụ và các dịch vụ khác.

Đây là nội dung nhằm đáp ứng quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017 và Nghị định số 26 ngày 8-3-2019 của Chính phủ: Các cảng cá phải hoàn thiện thủ tục mở cửa cảng trước ngày 1-10-2020.

HIỀN TRANG

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT