UBND thành phố họp thường kỳ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố
Đăng ngày 18-11-2020 10:58

Sáng ngày 18-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị trình kỳ họp của HĐND cuối năm (kỳ họp 16).

UBND thành phố đã thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số chính sách được thực hiện trên địa bàn thành phố như: quy định nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn;  quy định chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch:  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác; quy định miễn, giảm mức thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 UBND thành phố cũng đã thông qua các  dự thảo Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019. Về đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, trong đó chủ yêu là sửa đổi quy định nâng mức khoán chi hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức hành chính xã phường lên 35 triệu đồng/định biên/năm và cán bộ phường hoạt động không chuyên trách mức 34 triệu đồng/định biện/năm. Đây là mức khoán chi được tăng đáng kể nhằm động viên cho các cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong điều kiện tin giản bộ máy tổ chức, nhất là khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 119 của Quốc hội.       

Vấn đề được các thành viên UBND thành phố thảo luận với nhiều ý kiến còn băn khoan là việc quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là thu phí đậu đỗ xe)  được trình HĐND vào kỳ họp cuối năm. Mục đích việc thu phí đậu đỗ xe không phải là để thu tiền vào ngân sách mà nhằm hướng đến việc đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đậu đỗ xe, đảm bảo công bằng trong hưởng thụ tiện ích giao thông, khuyến khích việc đầu tư các bãi đỗ xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng… Đây là nhiệm vụ được cử tri nêu lên với rất nhiều bức xúc, HĐND nhiều lần phản ảnh yêu cầu cần triển khai thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, qua gần 2  năm thí điểm việc thu phí đậu đỗ xe trên 2 tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú thì đạt hiệu quả rất thấp, số tiền thu phí được rất ít mà tình trạng đậu đỗ xe không giảm, không động viên được hoạt động xã hội hóa trong đầu tư các bãi đỗ xe cũng như tạo nên tập tính người dân trong tham gia giao thông.

Qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị nên xem xét, hoãn lại việc ban hành quy định này để tìm ra các giải pháp căn cơ hữu hiệu hơn. Tuy vậy, nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, có giá trị lâu dài, có tác dụng hình thành nên những tập tính, lối sống đô thị nên cần có các quy định về những nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi thực hiện và lộ trình thực hiện. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải rà soát lại các quy định, những vấn đề vướng mắc, tổ chức đặt hàng đầu tư công nghệ, hạ tầng đảm bảo cho việc thu phí được thực hiện hiệu quả, thống nhất trên các tuyến đường đủ điều kiện thu phí của toàn thành phố Đà Nẵng.   

Nhằm mục tiêu kich cầu, khôi phục hoat động du lịch trong năm 2021, UBND thành phố thảo luận thống nhất trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định miễn, giảm mức thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2021, du khách sẽ được miễn 100% phí tham quan và trong 6 tháng còn lại sẽ được giảm 50% mức phí này. Nhiều ý kiến tại kỳ họp cho rằng nên kéo dài việc miễn giảm này hết năm 2021 hoặc ít nhất cũng nên miễn hết cho các đối tượng như học sinh, sinh viên, ngươi cao tuổi, người có công ... Tuy vậy, khi thực hiện chính sách miễn giảm này cần chú ý đến công tác duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo các di tích để có thể phục vụ tốt hơn cho du khách tham quan.                 

UBND thành phố cũng đã xem xét cho ý kiến vào đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý vướng mắc trong trường hợp chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư còn nợ tiền sử dụng đất khi triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ và trình HĐND thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

LÊ HOA 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT