Lịch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 07-12-2020 08:25

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 07/12

S

- 7h15: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự dâng hương trước họp HĐND thành phố tại Đài tưởng niêm thành phố

Đài Tưởng niệm thành phố

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh làm việc với Thanh tra Chính phủ

PHGB, tầng 3

Thứ Ba 08/12

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

 

 

 

 

­Thứ Tư 09/12

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ khai trương Trung tâm Phát triển của Tập đoàn LG tại Đà Nẵng

DITP Tower

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND thành phố

HT HĐND

42 Bạch Đằng

- 17h30: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh đi công tác Hà Nội

 

- 17h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ khai mạc Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2020

TT Hội chợ triển lãm

­Thứ Năm 10/12

S

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X – Năm 2020

TTHN Quốc gia

 

 

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh làm việc với Bộ Nội vụ

Theo Ch/trình

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố

HT số 1, tầng 2

- 18h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa LB Nga và Việt Nam, 75 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Ngày Quốc khánh Nga

Khách sạn Grand Mercure

Thứ Sáu 11/12

S

- 8h00 Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh dự HN tống kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00 Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh nghe Sở Xây dựng báo cáo liên quan đến việc rà soát, khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò thuộc thành phố Đà Nẵng; Đầu tư mở rộng thay thế đèn LED giai đoạn 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế và nghe báo cáo phương án xử lý neo đậu các tàu kinh doanh xăng dầu tại Âu thuyền Thọ Quang

Âu thuyền

Thọ Quang

                         

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT