Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
Đăng ngày 07-12-2020 06:53

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất với đối với Khu đất ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên của người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Đà Nẵng (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất).
- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá 
- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
- Vị trí: tiếp giáp các mặt tiền đường Vân Đồn, đường Trần Thánh Tông, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nại Thịnh 5 và đường Nại Thịnh 7, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích: 9.525,0m2

2. Số lượng tài sản đấu giá: 01 khu đất

3. Chất lượng tài sản đấu giá
- Hiện trạng khu đất: đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
- Tài sản gắn liền trên khu đất: Không có.

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

 Giá khởi điểm: 3.148.012.500 đồng/năm (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng trên một năm).

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT