Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 29-12-2020 10:22

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 (Cụ thể xem tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT