Chuyển trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 18-01-2021 09:40

Thực hiện chủ trương của thành phố về việc cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng để làm trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến nay trụ sở đã hoàn thành.

Kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức làm việc tại trụ sở mới, tại địa chỉ: Số 32 đường Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 08051284; (2036) 3826343, Fax: (0236) 3826343).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác