Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng
Đăng ngày 19-01-2021 21:23

Sớm ban hành tiêu chí phân loại, đánh giá, và xếp loại Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp trong quý I năm 2021 và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, và là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thường vụ Đảng uỷ các phường, xã. Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tổ chức vào sáng 19-1.

Năm 2020, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và thiên tai, mưa lũ, bên cạnh việc khẩn trương, chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục đại dịch và thiên tai trên địa bàn, thành phố cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở các loại hình cơ sở gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo các nội dung, chương trình đề ra từ đầu năm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” gắn với tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, công tác đại hội đảng cấp cơ sở, quận và thành phố được tiến hành chu đáo, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, tạo niềm tin và sự phân khởi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2020

HĐND thành phố đã tổ chức thành công 2 kỳ họp bất thường, một kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, duy trì việc tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng, nhiều nội dung quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp được giải quyết kịp thời. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng phần lớn các nội dung cam kết đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

UBND thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp tiếp tục mở rộng các hình thức để phát huy vai trò dân chủ của nhân dân, nhất là trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị trong nhân dân. Tính đến ngày 23-11-2020, thành phố đã tiến hành chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cho 269.506 người, với tổng kinh phí hơn 250,29 tỷ đồng. Ngoài các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, thành phố thống nhất hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 với kinh phí 9,38 tỷ đồng/8.710 người.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Trong năm, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã thực hiện 12 chuyên đề giám sát; Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 2 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về COVID-19 tại 11 Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Ở cấp xã, phường, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường, xã; triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố”; kiện toàn, sắp xếp, bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại phường, xã tiếp tục được chú trọng và duy trì nề nếp, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu giải quyết công việc, nhanh, gọn, thuận lợi cho người dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác hoà giải ở cơ sở luôn được chú trọng, đặc biệt là công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở. Tính đến nay, thành phố có 1.559 tổ hoà giải với 7.964 hoà giải viên, trong đó có 1.757 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận.

Đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, UBND thành phố, các ban, ngành liên quan đã chủ động triển khai, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 952/1.145 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc các cấp công đoàn thành phố ký kết được Thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 78,1%. Riêng năm 2020, có 50 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký mới Thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, có 447/856 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc các cấp công đoàn thành phố tổ chức Hội nghị Người lao động, đạt 52,2%; 425/856 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi lạm việc (984 cuộc), đạt tỷ lệ: 49,64%.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19, một số hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố chậm lại hoặc dừng thực hiện không theo như chương trình công tác trọng tâm đề ra từ đầu năm. Nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi sản xuất, đồng thời phải thực hiện quy định giãn cách xã hội trong thời gian xảy ra dịch bệnh nên số lượng doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động cũng giảm, chỉ thực hiện đối thoại thông qua văn bản, email, họp trực tuyến... để giải quyết các nội dung vướng mắc; vẫn còn tình hình nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp. Tính đến ngày 31-12-2020, toàn thành phố có 2.504 doanh nghiệp để nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền trên 218 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, việc thực hiện QCDC là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thiết để vận hành hệ thống chính trị, lãnh đạo đất nước phát triển. “Trong đường lối phát triển của hiện nay, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn lấy việc thực hiện dân chủ là mục tiêu và động lực của sự phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp trong triển khai nhiệm vụ năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, thời gian đến, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục xem trọng vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cả trong khu vực doanh nghiệp, và trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tại xã, phường, thông qua việc xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết, gắn với kiểm tra đánh giá, khen thưởng kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Đề nghị Ban Dân vận Thành uỷ, với tư cách là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu tiêu chí phân loại, đánh giá, và xếp loại Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, tham mưu ban hành trong quý I năm 2021. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, và là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thường vụ Đảng uỷ các phường, xã”, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thời gian đến, khi thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc Hội, thì trách nhiệm thực hiện QCDC của các loại hình, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, càng trở nên rất quan trọng. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch những nội dung đã được quy định như: chương trình phát triển kinh tế - xã hội; công khai quy hoạch, dự án lấy ý kiến cộng đồng; vấn đề giải tỏa đến bù, thực hiện chính sách…

Phó Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các địa phương tăng cường xây dựng, phát huy vai trò lực lượng hoà giải tại khu dân cư; làm tốt tiếp công dân cấp xã phường; đẩy mạnh cải cách hành chính. “Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tập trung tăng cường tư vấn, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Cần đổi mới hình thức, cách làm, nội dung… làm sao những vấn đề về thực hiện dân chủ phải đến với người lao động và làm cho người lao động nhận thức được rằng thực hiện QCDC đồng nghĩa với tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp phát triển” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2020.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT