Hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 04-02-2021 02:44

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29-1-2021 về hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó, quy định rõ quy trình thủ tục đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với 4 trường hợp cụ thể sau:

Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, kể cả trường hợp có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ nằm ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao.

Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao.

Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao.

Dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước (tàu kinh doanh xăng dầu phục vụ cho hậu cần khai thác biển).

Chi tiết quy trình thủ tục đối với từng trường hợp xem tại đây.

Hướng dẫn áp dụng đối với tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và các cơ quan chuyên môn tham gia ý kiến, giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố, như: Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng...

UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị: Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố Đà Nẵng; Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức kinh tế kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT