Phiên họp thường kỳ của UBND thành phố tháng 3
Đăng ngày 03-03-2021 09:37

Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025; Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… là những nội dung chính được UBND thành phố thảo luận và thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 3 do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì vào chiều ngày 3-3.

Theo Công an thành phố đề nghị quy định về các Khu vực bảo vệ, Khu vực cấm tập trung đông người là những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc đang diễn ra các các sự kiện chính trị quan trọng do lực lượng công an, quân đội và các lực lượng bảo vệ có trách nhiệm quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì an ninh trật tự; phòng, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Căn cứ vào các quy định của Trung ương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và thực tế hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, UBND thành phố thống nhất thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mở rộng hơn các lĩnh vực và đối tượng đầu tư, cho vay, hỗ trợ là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được  tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để đảm bảo và mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian đến…

Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND xem xét thông qua dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là quy định mới nhằm thay thế cho các quy định trước đây (Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố). Theo Sở TNMT các quy định mới này đã có sự xem xét tích hợp các chính sách mới vừa được cơ quan trung ương ban hành, khắc phục các hạn chế trong các quy định cũ. Chính sách này cũng quy định về mức bồi thường hỗ trợ đã được tăng thêm cũng như chính sách theo hướng có lợi hơn cho người dân so với trước đây. Đồng thời, UBND cũng yêu cầu rà soát lại những quy định của TW ban hành có giao nhiệm vụ cho địa phương cụ thể hoá một số nội dung để bổ sung cho hợp lý. Về thời điểm áp dụng các quy định này, UBND thành phố thống nhất thông qua là bắt đầu từ ngày 01/4/2021.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố có một số nhà đầu tư được giao đất nhưng khi kiểm tra đã chậm tiến độ triển khai dự án như đã cam kết. Điều này đã gây những bức xúc không nhỏ trong dư luận xã hội. Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời cũng đảm bảo công bằng giữa các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát lại tất cả các dự án trên địa bàn, phát hiện và báo cáo xử lý sớm đối với các trường hợp không triển khai hoặc chậm triển khai dự án trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính trình về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn. Thành phố đã duy trì mức giá 42.000 đ/tấn đã quá lâu, không bù đắp các chi phí xử lý chất thải rắn. Đồng thời so sánh với các địa phương khác thì mức giá nêu trên cũng là quá thấp. Vì vậy, qua xem xét, UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường mức giá 64.255 đồng/tấn.

Sở Tài chính đã trình và được UBND thành phố biểu quyết thông qua các  nội dung về xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; việc kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lát (thuộc quần đảo Trường Sa); về việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định mức chi kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT