Lịch công tác tuần 13 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 22-03-2021 09:23
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 22/3

S

- 8h00 Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác Hà Nội (đến hết buổi sáng ngày 23/3)

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện nhân Ngày giải phóng thành phố

PH số 2, tầng 2

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác về đầu tư công

 

PHGB, tầng 3

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp xử lý vướng mắc một số dự án

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tiểu ban An ninh – Y tế phục vụ công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố

- 15h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc quyết toán dự án hoàn thành – hạng mục xây dựng HTKT các Khu TĐC phía Nam thuộc dự án Phát triển bền vững

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khởi động dự án KDL Làng Vân

PH số 1, tầng 3

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội thảo chuyên gia góp ý Đề án Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng

HT số 1, tầng 2

 

 

 

Thứ Ba 23/3

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với một số Bộ, ngành TW

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Sở, ngành liên quan về Bảng giá đất và tỷ lệ tính tiền thuê đất

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư dự án Tổ hợp không gian sáng tạo Hòa Xuân

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

Phòng họp Thường vụ

- 15h:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ (bước 3)

- 16h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với một số doanh nghiệp

Hội trường

Thành ủy

Theo Ch/trình

­ Thứ Tư 24/3

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

- 9h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

- 11h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Công ty Sojitz Việt Nam

PHGB tầng 3

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn MAEDA-Nhật Bản

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty Sakae

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự HN sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

Hội trường

Thành ủy

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các vướng mắc về đất đai tại các dự án (Tổ 602)

PHGB, tầng 3

 

 

Thứ Năm 25/3

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội thảo Đề án phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư, xử lý vướng mắc một số dự án

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án phát triển mạnh các ngành dịch vụ và tình hình hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế sạt lở dọc bờ biển khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn

Theo Ch/trình

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với nhà đầu tư

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Quy trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình thực hiện rà soát các dự án treo

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 26/3

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp BTV Thành ủy (cả ngày)

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Lễ đón nhận Quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Ngũ Hành Sơn từ loại II lên loại I và Quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Quán thế âm Ngũ Hành Sơn

- 10h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam tiếp Tổng lãnh sự Úc tại TPHCM

TTHC quận NHS

 

 

P.KT2, tầng 2

C

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm

PHGB, tầng 3

 

 

   * Thứ bảy (27/3):

- 8h00 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt NQ Đại hội lần thứ 13 của Đảng (HT số 3, tầng 2, TTHC thành phố).

* Chủ nhật (28/3):

- 15h00 Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Khánh thành Phòng truyền thống Thành ủy Đà Nẵng (Hội trường Thành ủy).

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT