Dự án: Xây mới khối lớp học Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 - cơ sở 1
Đăng ngày 24-03-2021 02:47

Tên dự án: Xây mới khối lớp học Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 - cơ sở 1.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây mới khối lớp học 3 tầng kết hợp cải tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 - cơ sở 1 nhằm đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất cho Trung tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Phần xây lắp:

- Tháo dỡ các khối nhà hiện trạng đã xuống cấp, bao gồm: Khối nhà làm việc 01 tầng (khối số 2), diện tích xây dựng 199m2; Khối nhà để xe cán bộ (khối số 4) diện tích xâỵ dựng 34m2; Khối lóp học 01 tầng (khối số 6), diện tích xây dựng 360m; Khối hội trường 01 tầng (khối số 8), diện tích xây dựng 164m2; Khối tin học 01 tầng (khối số 9), diện tích xây dựng 202m2.

- Xây dựng mới khối lớp học 03 tầng, bố trí các phòng học: 03 phòng học lý thuyết, 02 phòng học bộ môn, 01 phòng sát hạch tin, 01 phòng học giảng đường, 01 phòng thường trực, không gian đa năng tầng 1, nhà kho, nhà vệ sinh, hệ thống hành lang và cầu thang bộ kèm theo.

- Khối công trình sử dụng kết cấu móng, khung, sàn, mái BTCT, trên lợp chống nóng; Ốp, lát gạch granite; Tường xây gạch không nung, trát vữa xi măng lăn sơn; Cửa đi, cửa sổ khung nhựa lối thép - kính (nhôm - kính); Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy đi kèm. Diện tích xây dựng 622m2, tổng diện tích sàn xây dựng 1.866m2.

- Mương thoát nước ngoài nhà, chiều dài khoảng 145m.

- Nền sân bê tông, diện tích 864m2.

- Cải tạo cột cờ hiện trạng.

- Hệ thống PCCC cho khối nhà lớp học xây mới.

b) Phần thiết bị:

- Thiết bị xây lắp công trình, PCCC.

- Trang thiết bị phục vụ dạy học kèm theo.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực giáo dục, công trình dân dụng cấp III.

Tổng mức đầu tư dự án: 14.915.580.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí Xây lắp sau thuế: 11.485.536.000 đồng.
- Chi phí Thiết bị (tạm tính): 1.200.000.000 đồng.
- Chi phí Quản lý dự án: 369.726.000 đồng.
- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng: 1.067.865.000 đồng.
- Chi phí khác: 82.187.000 đồng.
- Chi phí dự phòng (tạm tính 5%): 710.266.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.  

Địa điểm thực hiện dự án: số 1093 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT