Dự án: Đầu tư trang thiết bị tiền kỳ để sản xuất chương trình mới để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng của xã hội
Đăng ngày 24-03-2021 02:47

Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị tiền kỳ để sản xuất chương trình mới để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng của xã hội. 

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư các trang thiết bị tiền kỳ để sản xuất chương trình mới, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng của xã hội, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp cho các phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng., tạo điều kiện cho Đài hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.

Hiệu quả đầu tư: Dự án khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả về lĩnh vực phát thanh và truyền hình.

Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư các camera phóng viên HD/UHD lưu động cho phóng viên tác nghiệp (loại cầm tay ghi thẻ nhớ, có hỗ trợ công nghệ 4K).

- Các trang thiết bị phụ kiện đi kèm như: pin dự phòng, thẻ nhớ, micro phỏng vấn, sạc pin, túi đựng, chân máy quay, thiết bị đọc thẻ, đèn LED (gồm sạc và pin), áo che mưa cho camera...

Tổng mức đầu tư của dự án (không quá): 8.387.555.000 đồng.

Trong đó: 

- Chi phí thiết bị, lắp đặt, đào tạo: 7.562.500.000 đồng.

- Chi phí QLDA, tư vấn, chi phí khác: 425.648.000 đồng.

- Chi phí dự phòng (tạm tính 5%): 399.407.000 đồng.

Địa điểm thực hiện dự án: phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình.

Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố: 7.562.500.000 đồng.

- Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng: 825.055.000 đồng.

Thời gian thực hiện dự án: 

- Năm 2020: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

- Năm 2021-2022: Triển khai thực hiện dự án.

Hình thức đầu tư: Đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Hình thức quản lý dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện quản lý theo đúng quy định.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT