Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô
Đăng ngày 29-03-2021 01:05

Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư, quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô tại Làng Nam Ô với quy mô cụ thể như sau:

a) Miếu Bà, diện tích 31m2: hạ giải toàn phần và phục hồi lại công trình, cụ thể:

+ Mái: tháo dỡ toàn phần mái ngói, bờ mái, giao giống trang trí hiện trạng; phục hồi mái lợp ngói âm dương và các trang trí giao giống, ô hộc.

+ Hệ khung gỗ, hệ mái gỗ: tháo dỡ toàn phần cầu kiện gỗ, hệ khung còn lại (cột, kèo, xuyên, trên...) và cấu kiện hệ mái (đòn tay, rui...), đánh giá mức độ hư hỏng để tái sử dụng; phục hồi các cấu kiện hư hỏng bằng gỗ nhóm 2; phục hồi hệ thống cửa đi thượng song hạ bản.

+ Tường: tháo dỡ toàn phần tường hư hỏng, mất khả năng liên kết; phục hồi hệ móng sau khi nâng nền toàn bộ khu vực; xây, trát và quét vôi màu phục hồi; xây gia cố móng, chân kê cột; phục hồi hệ thống bệ thờ và các trang trí.

+ Nền: tháo dỡ toàn phần nền; tôn nền, gia cố nền bằng bêtông và lát lại gạch gốm.

+ Bảo quản chống ẩm; chống mối nền; chống mối và sơn nhuộm truyền thống lại các cấu kiện gỗ.

+ Bố trí hệ thống điện chiếu sáng và ổ cắm điện bên trong công trình; bố trí bình PCCC.

b. Bình phong                                                         .

- Tháo dỡ toàn phần khối xây bị hư hỏng nặng, không còn khả năng liên kết.

- Xây mống đá hộc, phục hồi khối xây, trát và quét vôi màu, phục hồi các trang trí trên bình phong.

c. Sân nền: Tôn nền, gia cường bê tông nền sân và lát gạch gốm, diện tích 135m2.

d. Tường rào: xây mới hàng rào để giới hạn khuôn viên và gắn bia di tích, tổng chiều dài khoảng 20m.        ^

e. Cổng: Xây mới 02 trụ cổng tại ví trí hướng vào, liên kết với hàng rào tạo khuôn viên giới hạn di tích.                                                                               '

f. Cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật 

- Trồng cây xanh dọc khuôn viên sân để tạo cảnh quan và tôn vinh di tích.

- Xây tường chắn đất và tôn nền toàn bộ khu vực.

- Lắp đặt hệ thống thoát nước, cấp nước và điện chiếu sáng.

Tổng mức đầu tư của dự án: 2.086.830.000 đồng. 

Trong đó:

- Chi phí Xây lắp sau thuế: 1.739.901.000 đồng.

- Chi phí Quản lý dự án: 51.912.000 đồng.

- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng: 169.769.000 đồng.

- Chi phí khác: 25.875.000 đồng.

- Chi phí dự phòng (tạm tính 5%): 99.373.000 đồng.

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới kết hợp với tu bổ, phục hồi và tôn tạo.

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Văn hóa, công trình dân dụng cấp III.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT