Dự án: Cải tạo tuyến đường ĐH4 (Đoạn từ đập Bara An Trạch đến Hầm chui dân sinh)
Đăng ngày 31-03-2021 08:54

Tên dự án: Cải tạo tuyến đường ĐH4 (Đoạn từ đập Bara An Trạch đến Hầm chui dân sinh).

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND huyện Hoà Vang.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường ĐH4 (Đoạn từ đập Bara An Trạch đến Hầm chui dân sinh) nhằm mục tiêu đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho người dân khu vực xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực.

Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH4 (Đoạn từ đập Bara An Trạch đến Hầm chui dân sinh) với chiều dài tuyến khoảng 1.757m, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Tuyến đường sau khi xây dựng đạt yêu cầu đường cấp IV theo TCXDVN: 4054-2005.

- Mặt cắt ngang: Bn=(1,0+7,0+1,0)=9,0m.

- Quản lý quy hoạch, dự phòng đầu tư mở rộng theo mặt cắt ngang Bn=(2,0+7,0+2,0)= 11,0m.

- Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>= 100Mpa.

- Tải trọng thiết kế công trình cầu 0,65HL93.

- Kết cấu mặt đường làm mới bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm (các đoạn tuyến thường xuyên ngập lụt có kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên nền cấp phối đá dăm); Kết cấu mặt đường có tận dụng nên mặt đường cũ bằng bê tông nhựa trên nền mặt đường cũ (các đoạn thường xuyên ngập lụt có kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên nền mặt đường cũ).

- Cầu trên tuyến: cầu Bến Giang tại Km 1+55,45; Khẩu độ Lc=2x9,8m= 19,6m; Dầm cầu bằng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép đổ tại chỗ; Mố trụ cầu dự kiên kêt câu băng bê tông cốt thép trên hệ móng cọc khoan nhồi.

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Tận dụng các cống thoát nước ngang đường bằng bê tông cốt thép hiện trạng, nối dài cống thoát nước đủ bề rộng nền mặt đường sau khi cải tạo, nâng cấp. Xây dựng mới các cống thoát nước ngang đường băng bê tông cốt thép đảm bảo thoát nước theo quy định. Đối với các đoạn tuyến qua khu dân cư bố trí mương dọc hai bên đường bằng kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ B600.

- Gia cố mái taluy nền đường đắp các đoạn đường qua ruộng bằng tấm ốp bê tông cốt thép kích thước (40x40x5)cm.

- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 của Bộ giao thông vận tải.

Tổng mức đầu tư dự án: 30.193.725.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế: 21.761.274.455 đồng.

- Chi phí Đền bù, giải tỏa (tạm tính): 3.000.000.000 đồng.

- Chi phí QLDA,TVĐTXD, CPK: 2.687.566.706 đồng.

- Chi phí dự phòng: 2.744.884.116 đồng.

Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 bố trí 50 triệu đồng tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT