Sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch COVID-19 trong năm 2021
Đăng ngày 20-04-2021 16:32

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19-4-2021 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, với mục tiêu phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-19, khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các vùng khác, địa phương khác, điều trị hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong; hạn chế và giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, kế hoạch đặt ra 3 tình huống cụ thể trong triển khai phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, trên nguyên tắc thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVTD-19, Bộ Y tế... với phương châm 4 tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Thực hiện đầy đủ theo 5 chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế: ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ động phát hiện sớm (giám sát chủ động, giám sát phát hiện sớm thông qua xét nghiệm), truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng khan trương, điều trị hiệu quả.

Tình huống 1 chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng trên địa bàn thành phố, các cấp, ngành chức năng chủ động ngăn chặn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh mới (ca bệnh từ nước ngoài nhập cảnh, ca bệnh đi/đến/ở/về từ các địa phương có dịch và ca bệnh cộng đồng) tại thành phố đê xử lý triệt để, tránh lây lan cho cán bộ y tê và cộng đồng.

Tình huống 2 xuất hiện một ca bệnh trong cộng đồng, thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan cho cán bộ y tế, lực lượng làm nhiệm vụ và cộng đồng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả.

Tình huống 3 có nhiều ca bệnh lây lan trong cộng đồng, triển khai đáp ứng nhanh, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời triệt để ca bệnh, ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan cho cán bộ y tế, lực lượng làm nhiệm vụ và cộng đồng, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả.

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch gồm: 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng; 100% các trường hợp người từ vùng dịch COVID-19 đến thành phố Đà Nẵng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; 100% các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về lưu trú trên địa bàn thành phố được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung; 100% các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 và các trường hợp thuộc diện giám sát COVID-19 phải được xét nghiệm theo quy định (người từ vùng dịch, người tiếp xúc với ngưới mầc COVID-19...); 100% trường hợp nguy cơ cao khác được giám sát y tế theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong công tác phòng chống dịch; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như: truyền thông, chia sẻ thông tin, triển khai các hoạt động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương...; đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch.

UBND thành phố giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, chỉ đạo của Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nhằm huy động nguồn lực thạm gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức họp, giao ban thường xuyên để nắm bắt, đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hàng ngày; theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND thành phố các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... trong phạm vi quản lý, xử lý hoặc chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND thành phố có biện pháp xử lý phù hợp đối với các vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở chức năng của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ với tinh thần quyết liệt nhưng linh hoạt tùy vào diễn biến mới của dịch, đảm bảo không gây hoang mang dư luận; theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ các địa phương có ca dương tính, đặc biệt các trường hợp trở về từ các địa điểm được thông báo của Bộ Y tế.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chung về các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn sai sự thật về dịch bệnh.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tăng cường quản lý, cách ly người từ các địa phương có ca dương tính về thành phố để có biện pháp xử trí phù hợp; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế nơi công cộng, không tụ tập đông người, vận động người dân hạn chế đi lại; tạm dừng các cuộc họp đông người không thực sự cần thiết; tùy vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Kích hoạt lại các Tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường rà soát “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để đảm bảo không để dịch bệnh lây nhiễm tại cộng đồng.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục phối hợp Sở Y tế, CDC của các tỉnh, thành phố nắm bắt thông tin các ca bệnh, cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế; kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban Chi đạo thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Củng cố, tăng cường hệ thống giám sát, nhất là trong việc giám sát các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính, các trường hợp Fl, F2; khoanh vùng, xử lý triệt để theo quy định; dịch bệnh COVID-19 từ thành phố đến xã, phường; tập trung vào các vùng có nguy cơ cao, các khu vực ừọng điểm, chợ đầu mối, tuyến giao thông với các tỉnh lân cận để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch.

Mặt khác, triển khai kế hoạch điều trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn, sẵn sàng các phương án để kiểm soát tốt tình hình dịch. Các cơ sở y tế khác rà soát, kiện toàn khu điều trị cách ly y tế để tiếp nhận các trường tiếp xúc gần, cách ly tập trung có triệu chứng. Thực hiện nghiêm việc triển khai công tác tiếp đón, sàng lọc, phân luồng, cách ly theo quy định tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19-3-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVTD-19 tại các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1-12-2020.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế; hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Kiện toàn và kích hoạt lại các Đội phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả, tổ chức ứng trực 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra; đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo công tác trực chống dịch 24/24 trong thời gian nghỉ Lễ, Tết tại tất cả các đơn vị.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch hậu cần, mua sắm đảm bảo trang thiết bị, máy móc vật tư, sinh phẩm, hóa chất cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng trước các tình huống dịch bệnh diễn ra trên địa bàn cho 6 tháng đầu năm 2021. Trước hết mua sắm bổ sung 10.000 sinh phẩm và vật tư y tế liên quan để đảm bảo công tác xét nghiệm ban đầu. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị.

Thực hiện các biện pháp dự phòng dịch bệnh COVID-19 chủ động tại cộng đồng. Phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVTD-19 phù hợp vói các nhóm đối tượng, đặc biệt những người mới về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Vận động người dân tổ giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng chống dịch theo quy định. Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường dự phòng lây nhiễm.

Sở Du lịch có trách nhiệm đề nghị các công ty du lịch, lữ hành, khu điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở lưu trú... thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến của dịch bệnh. Khuyến cáo các công ty du lịch trên địa bàn không tổ chức các đoàn du lịch tới các khu vực đang có dịch; phối hợp với công ty du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của khách du lịch tại thành phố Đà Nằng; phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly tạm thời và cung cấp thông tin khi phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc bệnh. Thông báo cho các công ty du lịch, lữ hành, khu điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền để khách du lịch và nhân viên tự theo dõi sức khoẻ và thông báo ngay với cơ quan y tế, chính quyền địa phương khi có dấu hiệu bất thường.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tăng cường kiểm tra các điều kiện thực hiện cách ly y tế người nhập cảnh, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú được thiết lập là cơ sở cách ly y tế; yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế đảm bảo chất lượng phục vụ, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ, trưng tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, cửa hàng tiện lợi…, xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp đối với các vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc cung ứng, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế... và xử lý nghiêm các nhà thuốc, cơ sở kinh doạnh trang thiết bị, vật tư y tế đầu cơ nâng giá bán khẩu trang và các vật dụng liên quan đến phòng chống dịch.

Phối hợp UBND các quận, huyện đảm bảo công tác an sinh xã hội trong vùng cách ly, không để thiếu nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết; chỉ đạo, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành hệ thống điện, đảm bảo cung câp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các điểm cách ly, các khu vực cách ly y tế dân cư, bệnh viện dã chiến, các cơ sở y tế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phổ trong công tác tiếp nhận, cách ly y tế các trường hợp chuyên gia, thân nhân và các trường hợp nhập cảnh trong phạm vi, lĩnh vực của ngành. Tăng cường chỉ đạo, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, quản lý và đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; đặc biệt chỉ đạo, quản lý công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ động rà soát các hạn chế và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố trong công tác tiếp nhận, cách ly y tế các trường hợp người nhập cảnh từ nước ngoài là công dân Việt Nam; người nước ngoài làm việc tại các cơ quan lãnh sự nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ. Tham mưu giải quyết đề nghị của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các trường hợp nhập cảnh trong phạm vi, lĩnh vực của ngành.

Bên cạnh đó, thông báo với các cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng về những ý kiến chỉ đạo và biện pháp quyết liệt, minh bạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cập nhật các biện pháp phòng, chống dịch của các nước trên thế giới và ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao; phối hợp Sở Y tế kịp thời tham mưu UBND thành phố các biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Công an quận, huyện, xã, phường phối hợp với y tế cơ sở và các trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân. Chỉ đạo rà soát, năm chắc các trường hợp người đi/đến từ vùng dịch; quản lý chặt tạm trú, tạm vắng. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự; giám sát cách ly vòng ngoài tại các khu cách ly tập trung; khách sạn được thiết lập làm cơ sở cách ly có trả phí.

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ; các đối tượng nhập cảnh trái phép; các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ trong công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly; phối hợp với UBND quận, huyện thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp thiết lập các chốt kiếm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

UBND các quận, huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, tổ chức cách ly những người mắc/nghi mắc, người tiếp xúc theo quy định. Sẵn sàng kích hoạt lại các khu cách ly tập trung tại địa phương theo từng cấp độ, đảm bảo tối thiểu một khu cách ly tập trung đáp ứng thực tế tại địa phương và dự kiến các khu cách ly tập trung khác sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, cập nhập, tổng hợp danh sách những người có liên quan đến các ca bệnh dương tính; quản lý công dân trên địa bàn. Phối hợp với Sở Du lịch quản lý nghiêm túc công tác cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn; thực hiện nghiêm công tác cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch cho người dân - chú ý các thông tin chi tiết, liên quan đến yếu tố dịch tễ của từng ca bệnh (nếu có).

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ; chủ động tham mưu, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời đáp ứng với với các tình huống của dịch bệnh.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT