Tăng cường sử dụng Thẻ vào chợ QR-Code tại 4 chợ thuộc Sở Công thương quản lý
Đăng ngày 03-06-2021 17:11

Ngày 3-6, Sở Công thương thành phố ban hành Công văn số 1167/SCT-QLCN đề nghị UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND các phường: Hải Châu I, Hải Châu II, Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa Cường Nam xem xét chỉ phát một loại Thẻ vào chợ QR-Code và thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn sử dụng Thẻ QR-Code để vào các chợ thuộc Sở Công thương quản lý.

Theo Sở Công thương, qua theo dõi, tổng hợp số lượng thẻ vào chợ tại 4 chợ thuộc Sở Công Thương quản lý từ ngày 24-5-2021 đến hết ngày 2-6-2021, tại chợ Cồn số lượng Thẻ giấy được sử dụng là 12.374 thẻ, Thẻ QR-Code là 226 thẻ; tại chợ Hàn Thẻ giấy là 917, Thẻ QR-Code là 10; tại chợ Đống Đa Thẻ giấy là 11.038 , Thẻ QR-Code 150; tại chợ Đầu mối Hòa Cường, số lượng Thẻ giấy được sử dụng là 5.886, Thẻ QR-Code là 281. Tổng lượng thẻ giấy sử dụng tại 4 chợ là 30.215/30.882 thẻ vào chợ, tổng lượng thẻ QR-Code sử dụng tại 4 chợ là 667/30.882 thẻ vào chợ.

Các Ban Quản lý chợ thuộc Sở Công Thương đã bố trí lực lượng kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị di động thông minh để quét Thẻ vào chợ QR-Code cho người dân. Tuy nhiên, số lượng Thẻ vào chợ QR-Code tại 4 chợ thuộc Sở Công Thương quá thấp chỉ chiếm tỷ lệ 2,16%, trong khi số lượng thẻ giấy vào chợ rất lớn, chiếm 97,84%.

Để tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vào chợ, kiểm soát người ra vào chợ, truy vết nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, trong thời gian đến, Sở Công Thương đề nghị UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND các phường: Hải Châu I, Hải Châu II, Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa Cường Nam xem xét chỉ phát một loại Thẻ vào chợ QR-Code và thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn sử dụng Thẻ QR-Code để vào các chợ thuộc Sở Công Thương quản lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT