Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 07-06-2021 14:24

Hội đồng xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1.    Về danh sách thí sinh tham dự tuyển viên chức vòng 2

- Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng vòng 2 theo Phụ lục I đính kèm Thông báo này.

- Danh sách các thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng vòng 2 theo Phụ lục II đính kèm Thông báo này.

2.    Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển

a)    Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

b)    Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2021.

c)   Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (số 24, đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

d)    Một số lưu ý

-    Thí sinh khi tham dự xét tuyển vòng 2 phải mang theo Chứng minh nhân dân cá nhân hoặc Thẻ căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng dự kiểm tra, sát hạch.

-    Thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển trước giờ khai mạc 15 phút

3.   Tài liệu ôn tập

a)   Phần kiến thức chung

-    Luật Viên chức năm 2010.

-    Luật 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức.

b)   Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

-    Kiến thức chung về thể loại báo chí, báo điện tử, Cổng Thông tin điện tử.

-    Lý thuyết và kỹ năng viết tin, bài.

-    Lý thuyết và kỹ năng sản xuất chương trình đa phương tiện (Audio, Video, Emagazine, kỹ thuật dựng,...).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT