Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Đăng ngày 07-06-2021 20:21

Ngày 6-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 109/KH-UBND về triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, việc lấy mẫu phải được thực hiện đúng đối tượng và quy trình theo quy định. Năng lực lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime -PCR đáp ứng được số lượng mẫu xét nghiệm dự kiến thực hiện. Đồng thời, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong tổ chức triển khai lấy mẫu.

Đối tượng được xét nghiệm là cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại thành phố Đà Nẵng. Số lượng dự kiến khoảng 16.296 người. Trong đó, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khoảng 13.251 người.

Thời gian thực hiện lấy mẫu đối với ban ra đề, in sao đề Kì thi tuyển sinh lớp 10 là ngày 06/6, Thanh tra thi, Ban Vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, Ban thư ký, Ban làm phách kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngày 12/6, đối với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngày 13/6. Loại mẫu xét nghiệm mẫu gộp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường trung học cơ sở, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm lập danh sách các đối tượng xét nghiệm, thông báo cho các đối tượng được lấy mẫu đến xét nghiệm và phối hợp, hỗ trợ đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo Kế hoạch được giao.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng dự trù sinh phẩm, vật tư… để thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm SARS- CoV-2 đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch; thực hiện mua sắm, đấu thầu sinh phẩm, vật tư theo đúng quy định.

UBND quận, huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo mẫu xét nghiệm hợp lý; phối hợp với đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu đúng đối tượng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; trang bị một số phương tiện hỗ trợ công tác tổ chức lấy mẫu như bàn lấy mẫu, ghế, thùng đựng chất thải y tế...

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT