Giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 11-06-2021 10:00

UBND thành phố vừa ban hành Coogn văn số 3534/UBND-STC ngày 9-6-2021 hướng dẫn Sở Y tế về mức giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá dịch vụ xét nghiệm mẫu đơn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, giá dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp trước ngày 28-5-2021 được thực hiện theo phương thức thực thanh, thực chi nhưng không vượt quá mức giá quy định tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28-5-2021 của Bộ Y tế.

Từ ngày 28-5-2021 trở đi, trong thời gian chờ HĐND thành phố ban hành mức giá dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp tại địa phương, thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT- KHTC ngày 28-5-2021, trong đó giá dịch vụ xét nghiệm trên một bệnh nhân làm mẫu gộp 5 là 226.800 đồng, giá dịch vụ xét nghiệm trên một bệnh nhân làm mẫu gộp 10 là163.400 đồng.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì xây dựng phương án giá xét nghiệm mẫu gộp và lấy ý kiến của các ngành có liên quan như Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố... trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12-7-2018 của UBND thành phố quy định về trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, trình và quyết định giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT