Kế hoạch 115/KH-UBND V/v Triển khai Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn TP
Đăng ngày 21-06-2021 07:46
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác