Tình hình thu hút đầu tư tại thành phố Đà Nẵng trong quý I-2021
Đăng ngày 14-05-2021 16:39

Tính đến ngày 1-4-2021, thành phố thu hút được 11 dự án FDI cấp mới với tổn vốn đầu tư đăng ký là 146,458 triệu USD (tăng 197,08% so với cùng kỳ năm 2020) và có 7 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 8,888 triệu USD (cùng kỳ năm 2020 có 3 lượt dự án tăng vốn với rổng vốn tăng thêm là 0,015 triệu USD).

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ đề "Năm Khôi phục kinh tế và đẩy mạnh tăng trưởng 2021", song song với việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khích lệ trong thu hút đầu tư.

Đến ngày 1-4-2021, thành phố thu hút được 11 dự án FDI cấp mới với tổn vốn đầu tư đăng ký là 146,458 triệu USD (tăng 197,08% so với cùng kỳ năm 2020) và có 7 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 8,888 triệu USD (cùng kỳ năm 2020 có 3 lượt dự án tăng vốn với rổng vốn tăng thêm là 0,015 triệu USD).

                                                                                                                                     Ban Xúc tiến đầu tư thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT