Tạm hoãn tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Đăng ngày 03-08-2021 10:23

Theo Thông báo số 01/TB-ĐĐBQH ngày 28/7/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; vào sáng ngày 06/8/2021, Đoàn sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến 07 điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.    )

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và Chỉ thị sổ 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố quyết định tạm hoãn tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT