Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân
Đăng ngày 08-09-2021 13:16

Ngày 8-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 194/BC-SLĐTBXH về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn đến ngày 07/9/2021.

Về đối tượng người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi trả hỗ trợ 53.593 người, với số tiền 29.012.000.000 đồng (đạt 100%), cụ thể: Đối tượng người có công: 1.086 người, với số tiền: 1.086.000.000 đồng. Đối tượng BTXH: 3.345 người, với số tiền: 3.345.000.000 đồng. Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo: 49.162 người, với số tiền: 24.581.000.000 đồng.

Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), đến ngày 07/9/2021, Sở đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 11.407 người, với số tiền: 16.867.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi 9.876 người, với số tiền 14.243.500.000 đồng. Về hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương, Sở đã ban hành Quyết định cho 45 đơn vị với 770 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 333 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 3.178.570.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho 694 người lao động, với số tiền 2.876.610.000 đồng.

Về hỗ trợ NLĐ ngừng việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định cho 02 đơn vị với 63 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 23 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 86.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho: 63 lao động, với số tiền là 86.000.000 đồng. Để hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Sở ban hành Quyết định hỗ trợ cho 63 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 31 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với tổng số tiền là 264.730.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện chi cho 57 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 29 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với số tiền là 240.470.000 đồng.

Đối với F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên không hỗ trợ thêm, chỉ hỗ trợ bổ sung cho 133 trẻ em F0, F1, với số tiền 133.000.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 106 trẻ em F0, F1, với số tiền 106.000.000 đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 34 viên chức hoạt động nghệ thuật, với số tiền 126.140.000 đồng, thực hiện chi cho 34 người, với số tiền 126.140.000 đồng; hỗ trợ 1.335 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 4.952.850.000 đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho 111 hộ kinh doanh, với số tiền 331.500.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 103 hộ, với số tiền 307.500.000 đồng. BHXH đã thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN cho 9.034 đơn vị, với 175.693 người, với số tiền 15.042.636.598 đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị, với 1.076 người, số tiền 3.643.412.558 đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho 04 đơn vị, với 223 lao động, với số tiền 874.160.000 đồng. Trong đó, cho vay trả lương ngừng việc 03 đơn vị, với 189 lượt lao động, với số tiền 740.880.000 đồng và cho vay phục hồi sản xuất 01 đơn vị, với 34 lao động với số tiền 133.280.000 đồng.

Tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ- CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là 74.511.999.156 đồng.

Tính đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 448.940 hộ, 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng kinh phí gần 247,363 tỷ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo từ nguồn Trung ương cho 108.709 người.

Cụ thể, hỗ trợ 30.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn; phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, cung cấp danh sách hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hỗ trợ hàng hóa thiết yếu (Công văn số 2376/SLĐTBXH ngày 15/8/2021) và phân bổ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời tài trợ với 30.000 suất quà (gồm thực phẩm và đồ khô), trị giá 500.000 đồng/ suất với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng. Đến nay, đã hỗ trợ đạt 100%, trong đó có 10.067 hộ nghèo, 4.417 hộ cận nghèo, 15.786 hộ khó khăn, cụ thể: Quận Hải Châu: 3.732 suất; Thanh Khê: 3.500 suất; Sơn Trà: 4.675 suất; Ngũ Hành Sơn: 4.500 suất; Cẩm Lệ: 3.256 suất; Liên Chiểu: 5.203 suất; huyện Hòa Vang: 5.134 suất.

Thành phố hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện biện pháp cấp bách do phòng chống dịch Covid-19 cho 50.651 hộ chính sách người có công, hộ dân khó khăn, với mức 500.000 đồng/hộ, tổng kinh phí là 25.325.500.000 đồng. Trong đó, hỗ trợ cho 17.041 hộ chính sách người có công, 33.610 hộ khó khăn (Bao gồm: Quận Hải Châu: 8.716 hộ; Thanh Khê: 9.414 hộ; Sơn Trà: 7.597 hộ; Ngũ Hành Sơn: 6.280 hộ; Cẩm Lệ: 6.718 hộ; Liên Chiểu: 5.555 hộ; huyện Hòa Vang: 6.371 hộ). Đến nay có 6 quận, huyện đã thực hiện hoàn thành 100%; riêng Quận Hải Châu đã chi: 7.728 hộ/8.716 hộ, đạt 88,66%.

Thành phố đã tổ chức tiếp nhận 1.630.635 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia xuất cấp cho Đà Nẵng và phân bổ cho các quận, huyện để hỗ trợ cho 108.709 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (l5kg/01nhân khẩu). Trong đó, Quận Hải Châu: 131,9 tấn; Thanh Khê: 251,8 tấn; Sơn Trà: 213 tấn; Ngũ Hành Sơn: 350,6 tấn; Cẩm Lệ: 227,3 tấn; Liên Chiểu: 340,5 tấn; huyện Hòa Vang: 115 tấn. Tính đến nay, các địa phương đã nhận và phân bổ đủ 1.630.635 kg gạo, đạt 100% cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, hỗ trợ cho 142.064 hộ dân khó khăn, hỗ trợ suất hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ dân, trị giá 500.000 đồng/suất, kinh phí 25 tỷ đồng (do Sở Công Thương cung ứng). Hỗ trợ bằng hàng hóa thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho 92.064 hộ dân với mức hộ trợ 500.000 đồng/hộ, kính phí 46,032 tỷ đồng (do UBND quận, huyện thực hiện). 

Hiện nay, các địa phương đang thực hiện tiếp nhận hàng hóa thiết yếu gồm gạo, mì tôm, thịt cá hộp, cá khô... và vận chuyển cho UBND các phường chi cho hộ dân; số tiền các quận, huyện đã chi 46,032 tỷ đồng đạt 100% số hộ. Hỗ trợ tiền mặt cho 226.225 các hộ dân trên địa bàn bằng tiền mặt với mức 500.000 đồng/ hộ, kinh phí 113.112.500 nghìn đồng (Quận Hải Châu: 32.047 hộ; Thanh khê: 38.372 hộ; Sơn Trà: 30.975 hộ; Ngũ Hành Sơn: 14.446 hộ; Cẩm Lệ: 44.302 hộ; Liên Chiểu: 45.004 hộ; huyện Hòa Vang: 21.079 hộ). Hỗ trợ cho 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung; hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 250.000 đồng/ người, kinh phí 64.250 nghìn đồng. Các địa phương đang tiến hành lập danh sách, rà soát chống trùng và thực hiện các thủ tục về kinh phí để chi hỗ trợ cho người dân. Tính đến ngày 07/9/2021, huyện Hòa Vang đã chi cho 3.032 hộ và quận Sơn Trà đã chi cho 2.120 hộ.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT