Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Đăng ngày 08-10-2021 02:56

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 09/HĐ-DVĐGKS ký ngày 30/9/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đợt 1- năm 2021. Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản đấu giá; giá khởi điểm và tiền đặt trước : Quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố năm 2021.

2. Nguồn gốc tài sản:  Là 02 khu vực mỏ đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố năm 2021 theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và Dự toán Đề án thăm dò khoáng sản (dự kiến) để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đợt 1- năm 2021.

3. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 08/10/2021 đến hết 16h30’ ngày 22/10/2021.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

4. Thời gian xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 29/10/2021.

(Sau khi có kết quả xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nộp tiền đặt trước).

5. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 01/11/2021 đến hết 16h30’ ngày 03/11/2021.

Khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản quy định của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng;

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 4683388888 - Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm nộp giấy tờ, văn bản chứng minh đã nộp tiền đặt trước: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 9 Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT