Tiếp Công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại trụ sở Tiếp Công dân thành phố
Đăng ngày 30-09-2021 15:17

Thực hiện Công văn số 6589/UBND-KGXH ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng V/v Áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Ban Tiếp Công dân thông báo thực hiện lại việc Tiếp Công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại trụ sở Tiếp Công dân thành phố từ ngày 30 tháng 9 năm 2021. (Chi tiết xem tại file văn bản kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT