Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản
Đăng ngày 04-11-2021 08:27

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số 897/VPCQCSĐT ngày 29/4/2021 đề nghị Hội đồng xác định giá trị của 03 lô đất tại Khu đô thị Phuớc Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; thời điểm xác định giá: ngày 22/7/2019 và tại thời điểm tiến hành định giá tài sản; Công văn số 4065/CV-VPCSĐT ngày 26/10/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố về việc phúc đáp Công văn số 158 ngày 20/10/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố, cụ thể các tài sản như saư:

1.    Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 147, địa chỉ thửa đất: Lô 2 Khu B2-19 Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

2.    Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 147, địa chỉ thửa đất: Lô 3 Khu B2-19 Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiếu.

3.    Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 147, địa chỉ thửa đất: Lô 4 Khu B2-19 Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của các tài sản nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 08/11/2021.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT