Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam
Đăng ngày 01-12-2021 21:41, Lượt xem: 1322

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 10-11-2021 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) và Tháng hành động Quốc gia về Dân số, với chủ đề “60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chính sách dân số của Đảng, Nhà nước; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển trong tình hình mới; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác dân số trên địa bàn toàn thành phố. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố về công tác dân số trong tình hình mới. Kết quả, thành tựu của công tác dân số ở Việt Nam và của Đà Nẵng trong 60 năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới. Phát huy hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần tích cực, hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác dân số của Đà Nẵng hiện nay và trong thời gian tới như: phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thách thức của già hóa dân số; chất lượng dân số còn nhiều hạn chế; nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phòng tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; phá thai không an toàn và hậu quả; tầm soát, chẩn đoán, điều tri bệnh tật trước sinh và sơ sinh...

Một số hoạt động cụ thể như: tổ chức các hoạt động truyền thông chuyên đề tại các địa bàn có mức sinh cao, mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, vùng biển, vùng có đồng bào giáo dân; tư vấn, tuyên truyền và cung cấp dịch vụ thân thiện cho đối tượng vị thành niên, thanh niên; truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp các nội dung về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn thành phố. Cập nhật kiến thức mới, tập huấn, tập huấn lại cho đội ngũ viên chức, cộng tác viên dân số về công tác dân số trong tình hình mới. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử...) trong việc truyền thông về công tác dân số thông qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin bài, sách, ảnh hoặc sự kiện truyền thông. Đẩy mạnh truyền thông về công tác dân số trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo...

Thực hiện tờ rơi truyền thông về dân số phát triển để phục vụ truyền thông trực tiếp và cung cấp cho các nhóm đối tượng đích; chú trọng hình thức, nội dung, cách thể hiện trong sản phẩm truyền thông dành cho nhóm dân số đặc thù, khó tiếp cận và các vùng khó khăn. Tổ chức mit-tinh và xe cổ động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam năm 2021; phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đợt I năm 2022.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố, đảm bảo mục đích, yêu cầu, chủ đề và nội dung các hoạt động đề ra. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mit-tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2021 và lồng ghép phát động Chiến dịch truyền thông cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đợt I năm 2022 đảm bảo thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại thời điểm tổ chức sự kiện. Tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, UBND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về Dân số tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 4-1-2022. Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đề nghị các đoàn thể chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 4-1-2022. Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện trong quá trình triển khai Kế hoạch trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác