Gửi báo giá dự toán xác định giá đất các dự án tại Bán đảo Sơn Trà theo Kết luận số 269/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ
Đăng ngày 05-12-2021 10:41

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất các dự án sau:

TT Tên dự án Thời điểm xác định giá
1 Dự án KDL sinh thái biển Tiên Sa Tháng 8/2003
2 Khu du lịch sinh thái, nhà nghỉ dịch vụ tại Bán đảo Sơn Trà Năm 2006, năm 2012 và tháng 4/2007
3 Dự án Tổ hợp Khu du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Trà (Sontra Resort&Spa) Tháng 11/2003

Báo giá kèm theo phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi về Sở Tài chính trước ngày 02/12/2021.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị doanh nghiệp vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến 3 dự án trên.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT