Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Đăng ngày 05-01-2022 16:33

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8226/UBND-KSTT ngày 8-12-2021 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số hợp lệ.

Đồng thời, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia liên quan đến cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện cổng Dịch vụ công thành phố, Phần mềm Một cửa điện tử thành phố bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác