Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022
Đăng ngày 25-03-2022 08:02, Lượt xem: 360

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố ban hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021; đồng thời hoàn thành thắng lợi việc thực hiện Chủ đề năm 2022 "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" (Nội dung cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác