Phê duyệt danh sách được miễn tiền thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước do ảnh hưởng dịch COVID-19
Đăng ngày 19-05-2022 15:53

Ngày 18-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ký ban hành văn bản số 1357/QĐ-UBND phê duyệt danh sách được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách 168 trường hợp đang thuê nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà 03 tháng: 7, 8, 9-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số tiền được miễn là 49.065.000 đồng.

UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thực hiện miễn tiền thuê nhà theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu tại Báo cáo số 3569/BCTTQLKTN ngày 21-12-2021.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT