Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thực hiện cải cách hành chính
Đăng ngày 17-06-2022 18:48, Lượt xem: 254

Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC), văn thư lưu trữ năm 2021, phân tích chỉ số Par – Index và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến do UBND thành phố tổ chức sáng 17-6.

Video: Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC), văn thư lưu trữ năm 2021, phân tích chỉ số Par – Index và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC và văn thư lưu trữ là nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài. Thực hiện tốt các nhiệm vụ này chính là góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển thành phố.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại Hội nghị

Vì vậy, thủ trưởng các ngành, địa phương phải xác định rõ mục tiêu “Cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 21-10-2021 của UBND thành phố về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; đồng thời tiếp tục phát huy mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế bất cập còn tồn tại.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu, các ngành, địa phương bám sát nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để triển khai phù hợp tại ngành, địa phương mình; thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, đề án Chuyển đổi số, kế hoạch xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố trong lộ trình triển khai kế hoạch chuyển đổi số của thành phố.

Trước mắt tập trung nhiệm vụ số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); xác định rõ việc gắn số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Bộ phận "Một cửa" các cấp là điểm đầu vào và là nơi sử dụng kết quả số hóa để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo dịch vụ số phục vụ giải quyết TTHC; được kết nối, tích hợp, liên thông điện tử với các cơ quan xử lý, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng dịch vụ công quốc gia và của thành phố trong phục vụ giải quyết TTHC.

Người dân, doanh nghiệp phải được định danh thống nhất trên môi trường điện tử trong các hoạt động giao tiếp với cơ quan Nhà nước trên cơ sở mã số định danh của cá nhân, doanh nghiệp.


Quang cảnh Hội nghị

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng công tác CCHC năm 2021, khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có 2/5 đơn vị xếp loại xuất sắc, 2/5 đơn vị xếp loại tốt và 1/5 đơn vị xếp loại trung bình khá. Công an thành phố lần đầu vươn lên vị trí thứ nhất (xuất sắc), với số điểm 97,31. Cục thuế thành phố ở vị trí cuối cùng với 67,92 điểm, đạt trung bình khá.

Khối sở, ban, ngành, có 4/21 đơn vị xếp loại xuất sắc, 12/21 đơn vị xếp loại tốt, 5/21 đơn vị xếp loại khá, không có đơn vị xếp loại trung bình và yếu. Sở Nội vụ đứng vị trí thứ nhất, với 101,69 điểm. Tiếp theo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch và Sở Tư pháp. Sở Y tế có điểm số thấp nhất, với 70,22 điểm, đứng ở vị trí cuối cùng.

Ở khối quận, huyện, quận Thanh Khê tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, với 90,39 điểm, xếp loại xuất sắc (duy nhất khối quận, huyện). Có 3 đơn vị xếp loại tốt và 3 đơn vị xếp loại khá. Quận Cẩm Lệ đứng vị trí cuối cùng, với 75,39 điểm.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC

Về kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của các cơ quan, địa phương, có 7 cơ quan xếp loại xuất sắc, 11 cơ quan xếp loại tốt, 10 cơ quan xếp loại khá, 15 cơ quan trung bình và 2 cơ quan chưa đạt. So với năm 2020, kết quả xếp loại năm 2021: giảm số cơ quan xếp loại tốt, khá, tăng số cơ quan xếp loại trung bình, giảm đáng kể số cơ quan chưa đạt (từ 11 cơ quan năm 2020 xuống còn 2 cơ quan năm 2021).

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và 7 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác