Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 20/6 - 26/6/2022
Đăng ngày 27-06-2022 20:53

Mong các doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Đà Nẵng là nơi “đất lành chim đậu”; Phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch; Lãnh đạo thành phố gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Đà Nẵng và các địa phương Lào; Đà Nẵng và Công ty TNHH AoenMall Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác; Rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Khởi động Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại Đà Nẵng; Mong muốn người dân chia sẻ, đồng thuận, chung tay cùng thành phố nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư Khu tái định cư Bình Kỳ, quận Ngũ Hành Sơn; Ban hành Phương án phòng, chống hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022; Di dời mồ mả trên địa bàn quận Sơn Trà; Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 20/6 - 26/6/2022.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT