Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đăng ngày 24-06-2022 16:28, Lượt xem: 353

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xâu dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến và các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Thời gian, địa điểm: Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác