Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 27/6 - 1/7/2022
Đăng ngày 03-07-2022 15:58

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố họp phiên thứ nhất; Lãnh đạo thành phố tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia) đầu tư vào Đà Nẵng; Triển khai hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tăng cường quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ; Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành đường 5,5m tại quận Cẩm Lệ; Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025; Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 27/6 - 1/7/2022.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT